Christian Vietnamese church: Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento
 
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Trân Trọng Kính Chào Quý Vị
 
Trang Nhà / Home
Tin Tức / News
Thanh Niên .. Youths
Thiếu Nhi .. Children
Phụ Nữ - Women
Nam Giới - Men
Bài Hát - Songs
Phục Sinh .. Easter
Phục Vụ Cộng Đồng
Ban Chấp Hành
Tiểu Sử Hội Thánh
Bản Đồ / map
Other Services
 
Hội Thánh chúng tôi có chương trình giúp đở miễn phí cho đồng hương
 
• Translating at the hospitals or public organizations.
• Filing personal income tax returns.
• Tutoring English Essay Writing for college students.
• Hớt tóc cho trẻ em.
* Lớp Computer Căn Bản
* Chương Trình Giúp Trẻ Em Thành Công
............ Trẻ Em Thành Công picture July 11 2015"
............ Trẻ Em Thành Công picture August 2008"
............ Trẻ Em Thành Công picture May 2008"
............ Trẻ Em Thành Công picture December 2007"
• Community service and many more...

OtherLinks

Bible online
© Vietnamese Church Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong Sacramento - Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento - Contact Email: pastortuanphansacto@gmail.com
Visit Tin Lanh Hy Vong or Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento on Google+
Vietnamese Church Sacramento on Google Map


Warning: include(First5.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk13/1753526/www/tinlanhsacto.atwebpages.com/OtherServices.php on line 57

Warning: include(): Failed opening 'First5.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.5.38/share/pear') in /srv/disk13/1753526/www/tinlanhsacto.atwebpages.com/OtherServices.php on line 57