Christian Vietnamese church: Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento
 
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Trân Trọng Kính Chào Quý Vị
 
Trang Nhà / Home
Tin Tức / News
Thanh Niên .. Youths
Thiếu Nhi .. Children
Phụ Nữ - Women
Nam Giới - Men
Bài Hát - Songs
Phục Sinh .. Easter
Phục Vụ Cộng Đồng
Ban Chấp Hành
Tiểu Sử Hội Thánh
Bản Đồ / map


Good Friday & Happy Easter 2015

 

OtherLinks

Bible online
© Vietnamese Church Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong Sacramento - Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento - Contact Email: pastortuanphansacto@gmail.com
Visit Tin Lanh Hy Vong or Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento on Google+
Vietnamese Church Sacramento on Google Map