Christian Vietnamese church: Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento
 
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Trân Trọng Kính Chào Quý Vị
 
Trang Nhà / Home
Tin Tức / News
Thanh Niên .. Youths
Thiếu Nhi .. Children
Phụ Nữ - Women
Nam Giới - Men
Bài Hát - Songs
Phục Sinh .. Easter
Phục Vụ Cộng Đồng
Ban Chấp Hành
Tiểu Sử Hội Thánh
Bản Đồ / map
Ban Chấp Hành Hội Thánh
 
Mục sư Phan Minh Tuấn Quản nhiệm Hội thánh
Mục sư Phan Minh Tuấn Đặc trách Trường Chúa nhật
ô. Trần Ngọc Tiến Thư ký Hội thánh
bà Trần Xuân Ngọc Lai Thủ quỹ Hội Thánh ... người phụ: bà Nguyễn Hồng
bà Đặng Như Hoàng Đặc trách Hành Chánh
ô. Kiều Công Thuận Trưởng Ban Nam Giới
ô. Phan Minh Mẫn Phó Ban Nam Giới
bà Trần Xuân Như Ý Trưởng Ban Phụ nữ
bà Phan Thúy Hồng Phó Ban Phụ nữ
bà Đặng Như Hoàng Đặc trách Thanh niên
anh Mike Nguyễn Trưởng Ban Thanh Niên
cô Đặng Như Ngân Đặc trách Thiếu nhi
bà Trần Xuân Ngọc Lai Đặc trách Thờ phượng
bà Trương Nghiệp Trưởng Ban Ẩm Thực ; người phụ: bà Hoa, bà Liễu
bà Nguyễn Thị Trác Phó Ban Ẩm Thực
bà Đỗ Thu Hằng Trưởng Ban Xã Hội
ô. Lâm Andy Phó Ban Xã Hội
bà Sonier Trâm Trưởng Ban Thăm viếng
bà Phan Mai Phó Ban Thăm viếng
ô. Trương Nghiệp Đặc trách Bảo Trì Cơ Sở; người phụ: ô. Xem, ô. T Thuận, ô. Long
ô. Nguyễn Cương Đặc trách Dọn Dẹp Cơ Sở
ô. Phan Minh Mẫn Đặc trách Tiếp Tân ... người phụ: ô. Đào May

OtherLinks

Bible online
© Vietnamese Church Hoi Thanh Tin Lanh Hy Vong Sacramento - Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento - Contact Email: pastortuanphansacto@gmail.com
Visit Tin Lanh Hy Vong or Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento on Google+
Vietnamese Church Sacramento on Google Map